“ต้องรอด!” นิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์

Event Details

“ต้องรอด!” นิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์

Time: November 17, 2011 to January 21, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/phot…
Event Type: exhibition, seminar
Latest Activity: Jan 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการ “ต้องรอด!”

นิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่สาธารณชนที่สนใจทั่วไปเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน นิทรรศการและกิจกรรมประกอบไปด้วยเนื้อหาในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือที่สำคัญได้ในยามคับขัน โดยเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งธรรมดากับชีวิตประจำวัน สิ่งธรรมดากับความว่างเปล่าในห้วงความคิด สิ่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สิ่งธรรมดากับการเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ต้องรอด!” จัดขึ้นทุกเสาร์ในระหว่างนิทรรศการ ดำเนินรายการโดย วิภาวี คุณาวิชยานนท์ (ผู้ก่อตั้ง Design for Disasters)

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
คุณนพปฎล เทือกสุบรรณ (สถาปนิก/มัณฑนากรอิสระ, อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและ ผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters)
คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (นักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่ง 100% positive design by surasekk)

เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
- คุณกฤษณพล วัฒนวัญญู (อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
- คุณธนวัต มณีนาวา (นักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่ง TAM:DA DESIGN)

เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
- คุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล (สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฺBangkok Architectural Research b/A/Rและผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters)
- คุณปรียศรี พรหมจินดา (ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
คุณชุตยเวศ สินธุพันธุ์ (สถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัท Site Specific อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters)
- คุณพงศกร พัฒผล (ผู้เชี่ยวชาญการเดินป่าและผจญภัยแห่ง Thailand Survival)

เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
- นักออกแบบรับเชิญ
- คุณธนาเทพ หายทุกข์ (เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย)

Comment Wall

Comment

RSVP for “ต้องรอด!” นิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on October 20, 2011 at 5:09am

“Survival” Project


An exhibition and activities encourage participations from viewers to exchange knowledge and instigate inspiration to prepare for long term dealing with disasters. Exhibition and activities present the idea of to revalue common use of everyday items into a new perception that is beneficial in times of calamity. The content is consisted of the ordinary commodity and everyday living, the ordinary commodity in a void of thinking, the ordinary that is not ordinary, the ordinary and change by YOU.


“Survival” Seminars


The seminar will be organized every Saturday while the exhibition is being on view, all seminars is moderated by Vipavee Kunavichayanont, Founder of Design for Disasters (D4D)

Saturday 22 Oct, 13:30 – 16:30
Speakers: Noppadon Thuaksuban ( Architect and Interior Designer, Professor at Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University, Rungsit University, and Sripatum University, Co-founder of D4D) 
Surasekk Yuthiwat (Industrial Designer, 100% positive design by surasekk)

Saturday 29 Oct, 13:30 – 16:30
Speakers: Krisanapol Wattanawanyu, Professor at School of Architecture and Design, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
Thanawat Maneenawa (Industrial Designer, TAM:DA DESIGN)

Saturday 5 Nov, 13:30 – 16:30
Speakers: Chatpong Chuenrudeemol, Architect and Founder, Bangkok Architectural Research b/A/R and D4D Co-Founder 
Preeyasri Promjinda (Flood Victim, Ayutthaya)

Saturday 12 Nov, 13:30 – 16:30
Speakers: ChutayavesSinthuphan, Architect and Founder of Site Specific Co.,Ltd, and Professor at Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, and D4D Co-Founder 
Pongsakorn Pattanaphol, hiking and adventure expert at Thailand Survival

Saturday 19 Nov, 13:30 – 16:30
Speakers: Guest Designer
Thanathep Haitookha (Rescue Worker)

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service