นิทรรศการ "SUPERLOOK"

Event Details

นิทรรศการ "SUPERLOOK"

Time: October 13, 2012 to November 25, 2012
Location: Gallery Seescape
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

....SUPERLOOK by Lolay & Pare Ft. Yoy


แสดงถึงอัตลักษณ์ของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกในแง่มุมต่างๆ เช่น การเมือง ดนตรี แฟชั่น อาทิเช่น Jimmy Hendrix, Che Guevara, James Dean, Kate Moss, David Bowie เป็นต้น ซึ่งถ่ายทอดรูปแบบผลงานเป็นจิตรกรรม....


...จัดแสดง ณ Lounge by Gallery Seescape...

...เริ่มวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน....

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "SUPERLOOK" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service