นิทรรศการ "Sunrises Again"

Event Details

นิทรรศการ "Sunrises Again"

Time: February 6, 2020 to March 15, 2020
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

「Sunrises Again」
Keisei Kobayashi: Wood Engraving ー1981 ~ 2018ー
6 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2563
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ 「Sunrises Again」 Keisei Kobayashi: Wood Engraving ー1981 ~ 2018ー โดย เคเซ โคบายาชิ นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้แบบ วู้ด เอ็นเกรฟวิง (Wood Engraving) ซึ่งเป็นภาพพิมพ์ที่มีความยากในการสร้างงานอย่างมาก เพราะต้องใช้แม่พิมพ์ไม้ที่ตัดในแนวขวาง ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสร้างเส้นที่มีรายละเอียดอันคมชัดได้มากกว่าภาพพิมพ์แกะไม้ทั่วไป (Woodcut) ที่ใช้ไม้ซึ่งตัดตามแนวยาว โดยนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่ดำรงคงอยู่กับทุกสรรพชีวิต ท่ามกลางความเอื้ออิงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รูปทรงของมนุษย์ นก ไก่ ปลา และสารพัดสัตว์ ท่ามกลางภูมิประเทศของป่าเขา ฟากฟ้า และสวนสวรรค์ในจินตนาการ บอกเล่าถึงความรู้สึกในแง่บวกที่ศิลปินรังสรรค์ความงดงามของการอยู่ร่วมกันระหว่างทุกชีวิตด้วยความสุขและเท่าเทียมกัน

「Sunrises Again」
Keisei Kobayashi: Wood Engraving ー1981 ~ 2018ー
February 6 - March 15, 2020
At ARDEL Gallery of Modern Art

"Sunrises Again" Keisei Kobayashi: Wood Engraving 1981 - 2018 is the collection of prints created with one of the most difficult woodcut technique by Keisei Kobayashi. With the use of transversely cut wooden blocks which its solid feature helps in the making of very fine and detailed lines, this technique requires even more attention than woodcut technique whose blocks are usually lengthwise split wood. Artworks in this exhibition portray the harmonious coexistence of all creatures by placing forms of humans, birds, chickens, fish, etc. among the forest, sky, and imaginative paradise to present the idea of living together in a happy and equal environment.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Sunrises Again" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service