นิทรรศการศิลปะสัญจร “Summer Sale”

Event Details

นิทรรศการศิลปะสัญจร “Summer Sale”

Time: April 18, 2014 to April 24, 2014
Location: Centralfestival Pattaya Beach
City/Town: Chon Buri, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/event…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 18, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

# SUMMER SALE Art Exhibition #
(For English please scroll down.)


: ในการจัดทำโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยสัญจร ครั้งที่ 4 ทางสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นการขยายผลการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษามีความสนใจ เพื่อฝึกฝนทักษะในการ วิเคราะห์การสังเกตุและการถ่ายทอดผ่านการแสดงออกด้วยกระบวนการ เทคนิคและวิธีการต่างๆโดยเริ่มต้นจากต้นแบบที่กำหนดให้ จนพัฒนาไปสู่แนวคิดและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
: โดยเนื้อหานิทรรศการศิลปะครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนบริบทนิทรรศการศิลป์ ที่ถูกจำกัดในหอศิลป์ไปสู่พื้นที่ทางธุรกิจที่เป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนซื้อขายภายใต้หัวข้อ SUMMERSALE ด้วยฐานะของนิทรรศการได้พยายามแทรกซึมพื้นที่ดังกล่าว โดยหยิบยืมรูปแบบการซื้อขาย (Shopping) มานำเสนอเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงชุมชนและผู้ที่มาสัญจรไปมา
: ดังนั้นในการจัดทำโครงการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวงการศิลปะ รวมถึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักของทางสาขาวิชาศิลปกรรม ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณชน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำวิจารณ์จากบุคคลทั่วไป เพื่อการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านสติปัญญา ความคิดและประสบการณ์ ในการทำงานศิลปะ ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

At Central Festival Pattaya Beach
18-24 เมษายนนี้นะจ่ะ
งานเปิด 18.00น. มี Workshop ตลอดทั้งวัน(วันที่18)
Asia Zone ชั้น G


: Preparation of Project Contemporary Art Exhibition 4th department of Fine Arts , Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology LadKrabang, expand the result of studying in each subjects. Which the students are interested to developing their thinking , analysing And presenting skills by the process , technics and methods from a given model To reach the concept and content which creates the outstanding works that express the individuality
: The content of the exhibition was intended to change the purpose of art exhibition that Restricted in the art gallery to the business area like an art market place under the concept of SUMMER SALE . by using the pattern of purchasing (SHOPPING) for the easy way to access the local community and local tourists so , this art exhibition will be benefited to everyone.
: Furthermore will be the aim of arts department to encourage and support the public people This will give students an opportunity to exchange experiences and to receive the comments from the public . to Developing their capabilities in terms of intelligence. Ideas and experiences In their own styles.

At Central Festival Pattaya Beach
18-24 Aril 2014
Opening 06.00 pm.Workshop (All day)
Asia Zone Floor G

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะสัญจร “Summer Sale” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service