นิทรรศการ "Student Art Exhibition 2020"

Event Details

นิทรรศการ "Student Art Exhibition 2020"

Time: February 18, 2020 to March 1, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Student Art Exhibition 2020

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563
สถานที่: โถงชั้น L

โดย วชิราวุธวิทยาลัย

 

วชิราวุธวิทยาลัยมีการเปิดแผนการเรียนศิลปะขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความถนัดและชื่นชอบในการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปกรรม ด้านการออกแบบ ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในสถานที่จริง การศึกษาดูงานนิทรรศการต่าง และการ Workshop นอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละวิชาออกมามากมาย หลากหลายรูปแบบ

แผนการเรียนศิลปะจึงมีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนแผนการเรียนศิลปะและครูผู้สอน เพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ได้เรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา 2561 เป็นการแสดงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเองที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเองในแต่ละวิชาที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณครู บุคคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้เห็นศักยภาพของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่มีความสามารถในหลากหลายด้าน ศักยภาพด้านงานศิลปะก็เป็นด้านหนึ่งที่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีความสามารถ  การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนแผนการเรียนศิลปะครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงผลงานก่อนจบการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่แผนการเรียนศิลปะ โดยแสดงร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และผลงานวิชาศิลปะพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ชยาคมน์ สมบูรณ์สิน

โทร 094 - 2490097

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Student Art Exhibition 2020" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service