นิทรรศการภาพถ่าย "Street Inbox"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "Street Inbox"

Time: March 29, 2013 to April 30, 2013
Location: The Box Prop & Studio
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/event…
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Mar 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


(*) For English please scroll down

นิทรรศการภาพถ่าย Street Inbox โดยกลุ่ม Sideways


กลุ่ม Sideways เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจการถ่ายภาพ 12 คน ร่วม workshop กับ วินัย ดิษฐจร ที่ TCDC เมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ทดลองผลิตงานภาพถ่าย street photography ในรูปแบบเฉพาะตัว


ผู้ร่วมแสดงงาน

จักรพันธ์ อักกพันธานนท์

 

อธิวัฒน์ ศิลปเมธานนท์

อนุชิต เลิมสุ่ม

ศุภพงษ์ เอี่ยมวรสมบัติ

สิทธิเจตน์ เรืองพีรภัทร์

จิรายุ ชาติประสพ

หฤษฎ์ ศรีขาว

พรเทพ ใจพระ

อริย คำยา

ทิพวัลย์ เกตุสมบูรณ์

ปฏิภัทร จันทร์ทอง


ศิลปินรับเชิญ : วินัย ดิษฐจร

ระยะเวลาจัดแสดง 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2556

เปิดนิทรรศการ 29 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ที่ร้าน The Box Prop & Studio


Exhibition street photography by Sideways

"Sideways"

Formed by a group of 12 people who are interested in photography , joint "Bangkok Street Photo workshop" at TCDC with Vinai Dithajohn last year. After that, Sideways try to produce a unique of street photography.


Showcase by

Chakapan Akapanthanon

Atiwat Silpamethanont

Anuchid Lermsum

Supahpong Eiamvorasombat

Sidthijade Rueangpeerapat

Jirayu Chartprasop

Harit Srikhao

Pornthep Jaipra

Ariya Khamya

Tipawan Gatesomboon

Patipat Janthong


Special Guest : Vinai Dithajohn

29 March - 30 April 2013

Opening 29 March 2013 time 6.00 pm

at The Box Prop & Studio

(Pichai road , soi Santisuk)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "Street Inbox" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service