นิทรรศการ "streaming"

Event Details

นิทรรศการ "streaming"

Time: December 13, 2019 to December 14, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: performance
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 11, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

streaming

วันที่ : 13 ธันวาคม - 14 ธันวาคม 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดย Julian Weber บีฟลอร์เธียเตอร์ สถาบันเกอเธ่ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เวลา 17:00-20:00 . (การแสดงแบบต่อเนื่องระยะยาว)

  

streaming 

การแสดงที่สังเกตปรากฏการณ์การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ ผ่านมุมมองของศิลปะการแสดง ประติมากรรม และการออกแบบท่าเต้น จัดแสดงในรูปแบบการแสดงเต้นที่ใช้เวลาต่อเนื่องระยะยาว (durational choreography) นักเต้น 8 คนและนักดนตรีจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันผ่านพื้นที่ต่างๆในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

streaming จะชำแหละและวิเคราะห์การใช้ร่างกาย รหัสทางสังคม และพลวัตกลุ่มที่พบได้เมื่อเกิดการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อนำไปสู่การเปิดมุมมองหลากหลาย ทั้งทางนามธรรม อารมณ์ และสังคม และเคลื่อนข้ามระหว่างมุมมองเหล่านี้อย่างอิสระ ความเป็นไปของการแสดงชิ้นนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นที่เพิ่มสูงขึ้นและลดลงเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่นักเต้นมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนั้น ร่างกายของมนุษย์ก็กลายเป็น"วัสดุ" ที่ถูกนำมาใช้สร้างโครงสร้างและการประกอบร่างกายที่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปอยู่เสมอ และเมื่อนักเต้นเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ต่าง ไปทั่วอาคาร เส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นผู้กระทำ/subject กับ สิ่งถูกกระทำ/object ก็ยิ่งเลือนลางขึ้น จนกลายเป็นมวลถล่ม (avalanche) ที่พังทลายลงและสร้างตัวเองใหม่ขึ้นในรูปทรง สถานที่ และคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาสู่ผู้ชมที่ต้องจัดวางตนเองว่าจะก้าวออกเพื่อหลีกทางหรือถูกดูดกลืนเข้าไปในกระแสมวลเคลื่อนไหวของนักเต้น

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทร 02 214 6630 ต่อ 530

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "streaming" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service