นิทรรศการ "ศรีตรัง" (Sritrang)

Event Details

นิทรรศการ "ศรีตรัง" (Sritrang)

Time: August 10, 2012 to August 26, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ศรีตรัง [Sritrang]

ศิลปิน ธีระยุทธ จีนประชา (Theerayuth Jeenpracha )

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำมัน

ระยะเวลาที่จัดแสดง 10 - 26 สิงหาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

ความงามของดอกไม้แห่งบ้านเกิด(ศรีตรัง)เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของความงามของจังหวัดจังหวัดหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นเหมือนตัวแทนของคำว่าบ้านเกิดของเราท่านทุกผู้นาม


บ้านเกิดนั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ให้กำเนิดเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนและจิตวิญญานของ ความเป็นเราและเมื่อเราเติบโตไปก็จะยังหล่อเลี้ยงและเป็นตัวแทนของความทรงจำที่งดงาม ที่ช่วยชุบชูจิตใจแห่งเราให้ชุ่มชื่นและงดงามอยู่เสมอแม้เราจะล่วงเลยไปอยู่ในที่แห่งไหนนเป็นรากเป็นโครงสร้างที่สำคัญแห่งจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินไปในหนทางแห่งชีวิต


ศรีตรังนี้จึงหวังจะเป็นดอกไม้ตัวแทนให้เกิดแรงบันดาลใจต่อบ้านเกิดแห่งตน กระตุ้นให้เราร่วมรู้ดูแลสิ่งงามที่เราได้มองเห็นและความรู้สึกที่ดีและงามที่ปรากฏอยู่ในจิตใจแห่งเราเพื่อช่วยกันดูแลให้บ้านเกิดของเราทั้งหลายนั้นงดงามอยู่เสมอไป...

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศรีตรัง" (Sritrang) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service