นิทรรศการ "Space Syntax"

Event Details

นิทรรศการ "Space Syntax"

Time: November 12, 2018 from 6pm to 7pm
Location: Thailand Creative & Design Center (TCDC)
City/Town: Bangkok
Phone: 02 105 7400
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานเสวนาและนิทรรศการ Space Syntax ครั้งแรกในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 45 ปีของการพัฒนาชุดทฤษฏีและเครื่องมือ Space Syntax โดย Bill Hillier, Julienne Hanson และทีมนักวิจัย Space Syntax Laboratory และการก่อตั้งคอร์สวิชา Advanced Architectural Study, The Bartlett School of Architecture, University College London (UCL) สหราชอณาจักร

กลุ่มผู้จัดได้รับเกียรติจาก Prof. Alan Penn, Dean of The Bartlett School of Architecture, UCL และผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยมาร่วมเสวนา โดยเนื้อหาการเสวนามีดังนี้

_อดีต/ Book Talk - Social Logic of Space and Our Intrinsic Understanding in Architecture and City

โดย ผศ.ดร. อภิรดี เกษมศุข คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววิภาวี เกื้อศิริกุล สถาปนิกจาก A Millimetre

ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

_ปัจจุบัน/ การบรรยายเรื่อง Bangkok’s Phenomenon: The Hidden Opportunity of RAMA IV โดย ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ คณะสถาปัตยยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นางสาวอริสา จึงโสภณวิทวัส สถาปนิกจาก Space+

_อนาคต/ การบรรยายเรื่อง Future of Space Syntax in Global Community โดย Professor Alan Penn, Dean of the Bartlett Faculty of Built Environment, UCL

_Discussion Panel

งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนับสนุนโดย 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการสถาปัตย์กระบวนทัศน์

หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

TCDC Thailand Creative & Design Center (Bangkok)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Space Syntax" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service