นิทรรศการ "Sompot Upa-In's Aesthetics"

Event Details

นิทรรศการ "Sompot Upa-In's Aesthetics"

Time: December 7, 2019 to January 7, 2020
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 24, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานศิลปะของอาจารย์สมโภชน์ อุปอินทร์ ศิลปินคิวบิสซึมชั้นครูของเมืองไทย นิทรรศการครั้งนี้เป็นการคัดสรรจัดหมวดหมู่ผลงานโดยครอบครัวอุปอินทร์และกลุ่มนักสะสม เพื่อบอกเล่าถึงความชื่นชมต่อชีวิต เสียงดนตรี และความงามรอบตัว มุมมองเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านงานภาพเขียนที่นำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ
Sompot Upa-In's Aesthetics จัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2019-7 ธันวาคม 2020

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Sompot Upa-In's Aesthetics" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service