นิทรรศการ "ดิน – โคลน" (Soil - Mud)

Event Details

นิทรรศการ "ดิน – โคลน" (Soil - Mud)

Time: July 5, 2018 all day
Location: ARDEL GALLERY OF MODERN ART
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 11, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ ดิน – โคลน โดย ชัยรัตน์ แสงทอง นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ที่มีความเหมือนจริงและเต็มไปด้วยรายละเอียดอันประณีตมากมาย ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับการเพาะปลูก การเลี้ยงชีพด้วยสินทรัพย์ที่งอกงามจากพื้นดิน แฝงไว้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสะท้อนให้เห็นถึงความงามอันจริงแท้ในวิถีที่เรียบง่าย สงบงามอย่างบริสุทธิ์

The exhibition Soil - Mud by Chairat Sangthong presents a remarkable series of acrylic paintings that boasts realistic skill and meticulous details. The works on canvas tell the story of Thai agriculturists, their occupation, and livelihood all of which relating to cultivation as well as making a living from the resources and assets growing from their home soil. The series also reflects the Sufficiency Economy and the simple beauty of life.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดิน – โคลน" (Soil - Mud) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service