การแสดง "Smile and Nod"

Event Details

การแสดง "Smile and Nod"

Time: July 20, 2019 at 7pm to July 21, 2019 at 8pm
Location: River City Bangkok
City/Town: Bangkok
Event Type: performance
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 14, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"สบายดี เราบอกแม่

สบายดี เราบอกเพื่อน

สบายดี เราบอกเจ้านาย

สบายดี เราบอกคนรัก

สบายดีเราบอกกับตัวเราเอง"

ว่าอย่างนั้นจริงๆหรือ?

การแสดงแบบทดลอง ผ่านการพูดประโยคง่ายๆ

ที่คุณอาจจะได้ทำลายกำแพงที่อยู่ในใจคุณ

กับ

จิติวี บาลไธสง

ภรินทร์ลดา อาภาภิรม

วสุธิดา ปุณวัฒนา

“I’m fine” we told our moms.

“I’m fine” we told our friends.

“I’m fine” we told our bosses.

“I’m fine” we told our lovers.

“I’m fine” we told ourselves.

but are we really fine?

the experimental performance through this simple dialogue 

that might demolish the wall inside your heart. 

JITIVI

Prynlada Arbhabhirama

Vasuthida Punwattana

At RCB Galleria 2 River City Bangkok

20,21 July 2019

19.00 - 20.00 PM

200 THB at door

Artwork by Siriwimol Boonpitak

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง "Smile and Nod" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service