นิทรรศการภาพพิมพ์ เล็ก รวม (small & mix)

Event Details

นิทรรศการภาพพิมพ์ เล็ก รวม (small & mix)

Time: January 4, 2011 to January 31, 2011
Location: The Art Gallery
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://www.finearts.cmu.ac.th
Phone: 053-211724
Event Type: printing, art, exhibition
Latest Activity: Jan 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ : เล็ก รวม (small & mix)
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องจำหน่ายผลงานศิลปะนักศึกษา (The Art Gallery) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย อาจารย์พดุงศักดิ์ คชสำโรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554

ที่มาของการจัดงานนิทรรศการ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดห้องจำหน่ายผลงานศิลปะนักศึกษา (The Art Gallery) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เพื่อแสดงผลงานศิลปะของบุคลากร และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ และนำผลงานศิลปะมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา เนื่องจากคณะวิจิตรศิลป์ มีบุคลากรทางด้านศิลปะ และการออกแบบ ซึ่งทำการสอนและผลิตผลงานทางด้านศิลปะ ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทาง The Art Gallery จึงจะได้จัดนิทรรศการงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษา ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา พร้อมจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปผู้สนใจ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และมีประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงมีรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการประชาสัม พันธ์ ห้องจำหน่ายผลงานศิลปะนักศึกษา (The Art Gallery)
ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ผลงานที่นำมาจัดแสดงมาจำนวนทั้งสิ้น 50 ชิ้นงาน

ห้องจำหน่ายผลงานศิลปะนักศึกษา (The Art Gallery) เปิดตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ 053-211724 ผู้ส่งข่าว (ดวงใจ ) 086-1900699
ห้องจำหน่ายผลงานฯ (The Art Gallery) โทรศัพท์ 053 – 944823 www.finearts.cmu.ac.th

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพพิมพ์ เล็ก รวม (small & mix) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service