นิทรรศการ "SINSORD"

Event Details

นิทรรศการ "SINSORD"

Time: May 10, 2019 to May 16, 2019
Location: KMITL
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/sinso…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

SINSORD THESIS ART EXHIBITION

นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 13

สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ด้านศิลปกรรมร่วมสมัยแก่บุคคลที่สนใจ

โดย คุณภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ 

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 .

พิธีเปิดงาน เวลา 17.00 .

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "SINSORD" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service