นิทรรศการ “วัน ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Day)

Event Details

นิทรรศการ “วัน ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Day)

Time: September 15, 2014 to September 30, 2014
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/CMUar…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 22, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“วัน ศิลป์ พีระศรี”

นิทรรศการรําลึกถึง ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งวงการศิลป์ และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานมากมายจากฝีมือของ ศิลป์ พีระศรี

ปรากฏเป็นชิ้นงานสําคัญของไทยมากมาย รวมถึงบทความ

งานทางวิชาการที่ยังเคยเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของศิลปะ


“Silpa Bhirasri Day”

The exhibitions that celebrates and pay tribute to

Prof Silpa Bhirasri , Who is considered the father of

modern art in Thailand and was instrumental in the

founding of today's Silpakorn University on Sept 15

each year.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “วัน ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Day) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service