นิทรรศการ "รูปทรงจากความเงียบ" (Silence Form)

Event Details

นิทรรศการ "รูปทรงจากความเงียบ" (Silence Form)

Time: November 13, 2013 to December 13, 2013
Location: Mahidol University
City/Town: Nakorn Prathom,Thailand
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Nov 18, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญชวนชาวมหิดลทุกท่าน ร่วมให้กำลังนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผาของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล "Silence Form : รูปทรงจากความเงียบ"


ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการฯ ชั้น 1

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


"มาให้กำลังใจและชื่นชมผลงานของน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดากันเยอะๆ นะครับ"

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รูปทรงจากความเงียบ" (Silence Form) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service