นิทรรศการ "ศิลป์สู่" (Sil Suu)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลป์สู่" (Sil Suu)

Time: April 1, 2017 to April 21, 2017
Location: Sathorn 11 art space
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sathorn11.com
Phone: 02 004 1199
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ " ศิลป์สู่ " เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งในนิทรรศการนี้จะประกอบไปด้วยผลงานการวาดเส้น และงานสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่จะพัฒนาผลงานให้ออกมาได้สวยงาม รวมถึงความต้องการที่จะได้แสดงผลงานเหล่านี้ออกสู่สายตาสาธารณะชนให้รับรู้ในความตั้งใจตลอดปีที่ผ่านมาของพวกเรา และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปในอนาคต


" Sil Suu " Exhibition is prepared by the first year student in the Faculty of Fine and Applied Arts in Visual Arts, Chulalongkorn University. It presents the works we'd learnt and experiences we gained in the term ago. This exhibition includes drawing and creating works filled with intentions to develop the works to be beautiful as well as the needs to show these works seen by millions to recognize our intentions through the term ago. We sincerly hope that this exhibition will be the another lesson that motivates us to create arts works in the future.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลป์สู่" (Sil Suu) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service