นิทรรศการภาพถ่าย "Sibylle Bergemann"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "Sibylle Bergemann"

Time: August 1, 2013 to August 31, 2013
Location: Khon Kaen University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.goethe.de
Phone: 02 287 0942, 043 332 035
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ซิบีลเลอ แบร์กเกอมันน์

นิทรรศการจากสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (ifa)

นิทรรศการภาพถ่าย

1 - 31 สิงหาคม 2013

พิธีเปิด: 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น.

หอศิลปมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่เสียค่าเข้าชม

02 287 0942 หรือ 043 332 035

info@bangkok.goethe.org


เกี่ยวกับนิทรรศการ: „เมื่อฉันได้เห็นความขมขื่นบนใบหน้าของผู้คน..."

ในงานภาพถ่ายอันมีเสน่ห์โดดเด่นชวนให้ค้นหาของซิบีลเลอ แบร์กเกอร์มันน์ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแฟชั่น ภาพข่าว ภาพถ่่ายสารคดี ภาพถ่ายภูมิทัศน์ ภาพถ่ายชุมชนเมือง หรือภาพถ่ายบุคคล สิ่งที่ผู้ชมสัมผัสรับรู้ได้ก็คือแรงบันดาลใจของนักถ่ายภาพที่มุ่งสะท้อนหลากหลายแง่มุมของสัจจะแห่ง "ความไม่จีรังยั่งยืน" ด้วยความหลงใหลส่วนตัวของศิลปินหญิงชาวเบอร์ลินผู้นี้ไม่เหมือนผู้ใด เพราะเธอสนใจแต่ "โลกชายขอบ" และค้นหาเฉพาะ "ความเป็นอัตลักษณ์" ในทุกสิ่งที่ผ่านสู่สายตา

งานภาพถ่ายของแบร์กเกอมันน์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวอันลึกล้ำละเอียดอ่อนเป็นเชิงนัยยะ โดยเล่นกับแง่คิดมุมมองของผู้ดูซึ่งมักตีความโดยหาความสัมพันธ์กับความเป็นจริง แล้วจึงแสดงท่าทีหรือจุดยืนของตนในเรื่องนั้น

แบร์กเกอมันน์ได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายอันโดดเด่นซึ่งแสดงถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงของประเทศเยอรมนีซึ่งมีความหลากหลายยิ่งนักผลงานภาพถ่ายของนักถ่ายภาพหญิงผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่นำมาแสดงนี้ เน้นที่งานภาพถ่ายแฟชั่นและภาพถ่ายบุคคล ทั้งงานภาพขาวดำและสี จากทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ให้กับนิตยสาร Sibylle และ GEO รวมทั้งโครงการอิสระจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ชมจะสามารถชื่นชมคุณค่าในงานภาพถ่ายทั้งสองแนวทางดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ หากผู้ชมพินิจดูภาพถ่ายอย่างสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ และคำนึงถึงบริบทด้านสังคมด้วย พร้อมกับการตระหนักว่าภาพถ่ายเหล่านี้ก็คือภาพสะท้อนความจริงของสังคมในอดีตเยอมนีตะวันออกนั่นเอง


เกี่ยวกับศิลปิน: ซิบีลเลอ แบร์เกอมันน์ ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพสารคดี และศิลปิน

ซิบีลเลอ แบร์เกอมันน์ เกิดเมื่อปีค.ศ. 1941 เป็นช่างภาพผู้มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์อันน่าประทับใจไม่เหมือนผู้ใด หลังปีค.ศ. 1966 แบร์กเกอมันน์เข้ารับการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านภาพถ่ายกับศาสตราจารย์และนักถ่ายภาพ อาร์โน ฟิชเชอร์ และด้วยความที่เป็นคนไฟแรง แค่หนึ่งปีต่อมา แบร์เกอมันน์ก็สามารถประกอบอาชีพเป็นช่างภาพอิสระได้ จนกระทั่งในปีค.ศ. 1990 เธอมีบทบาทเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ภาพถ่ายชื่อ Ostkreuz (ออสท์คร้อยซ์) ซึ่งดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ภาพถ่ายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเยอรมนี อีกทั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 เป็นต้นมา แบร์เกอมันน์ได้เป็นสมาชิกสามัญของสถาบันศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปคือ The Academy of Arts Berlin ซิบีลเลอ แบร์เกอมันน์ ถึงแก่มรณกรรมด้วยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุ 69 ปี


พิธีเปิดนิทรรศการ: วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ปาฐกถาหัวข้อ "บทบาทและอิทธิพลของภาพถ่ายสารคดีในงานภาพถ่ายเยอรมันร่วมสมัย” โดย ภัณฑารักษ์ ดร. อัวร์ซูล่า เซลเลอร์ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 – 11.30 น. ที่อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน)

สำรองที่นั่งได้ที่ 043 332 035, 043 332 760 ภายใน 11901

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "Sibylle Bergemann" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service