นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "กัน-กระ-แทก" (Shockproof)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "กัน-กระ-แทก" (Shockproof)

Time: February 28, 2014 to March 13, 2014
Location: G23 at Swuniplex
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://act.swu.ac.th
Phone: 02 261 2096
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Jan 14, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการศิลปนิพนธ์

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดแสดงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2557

พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น.

ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Art Thesis Exhibition by Faculty Of Fine Arts, Suan Sunandha Rajabhat University will runs on the 3rd Floor of g23 Gallery at Innovation Building : Prof. Dr.Saroj Buasri inside Srinakharinwirot University on February 28 - March 13, 2014 and opening ceremony on Friday, 28 Feb, 2014 at 6.00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "กัน-กระ-แทก" (Shockproof) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service