งานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง: Share the Road”

Event Details

งานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง: Share the Road”

Time: July 6, 2013 from 1pm to 6:30pm
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/even…
Event Type: movie, bicycle
Latest Activity: Jul 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญนักปั่นและนักอยากปั่นทุกท่านร่วมกิจกรรม

งานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง: Share the Road”
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

13.30 - 14.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ชม/ถ่ายภาพบริเวณหน้างาน
14.00 – 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
โดย ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14.10 – 14.30 น. แนะนำโครงการ “Share the Road”
โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

14.30 – 15.30 น. ชมหนังสั้น 4เรื่อง ประเภทนักศึกษา
1. LIFT โดยทีม เฟี้ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. Cycle of the memories โดยทีม SHUFFLE มหาวิทยาลัยมหิดล
3. แค่ข้าม โดยทีม ปล่อยพลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
4. จักรยานสีชมพู โดยทีม Smile Film มหาวิทยาลัยรังสิต

15.30 – 15.45 น. พูดคุยกับทีมคนทำหนังสั้น
15.45 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ชมภาพตัวอย่าง Share the road จากทั่วโลก)

16.00 – 17.00 น. ชมหนังสั้น 5 เรื่อง ประเภทบุคคลทั่วไป
1. ซอยวัดใจ โดยทีม ชีวิตหลังเลิกงาน
2. perception โดยทีม PERCEPTION*
3. เปลี่ยน โดยทีม Film Run
4. รักต้องปั่น โดยทีม จุงเบยซุเกะ
5. จัก-กะ-ยืม โดยทีม จินตะ3

17.00 – 17.15 น. พูดคุยกับทีมคนทำหนังสั้น
17.15 – 18.15 น. เสวนา “Share the Road : จากหนังสั้นสู่ความจริง”
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | โตมร ศุขปรีชา | ก้องเกียรติ โขมศิริ |
พิศาล แสงจันทร์ | ทายาท เดชเสถียร
ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

18.15 น. ประกาศและมอบรางวัลหนังสั้นปั่นเมือง รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลรองอันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท

Comment Wall

Comment

RSVP for งานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง: Share the Road” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service