นิทรรศการ "Shadow of Truth"

Event Details

นิทรรศการ "Shadow of Truth"

Time: April 5, 2016 to May 22, 2016
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
Street: ถนนบรมราชชนนี
City/Town: กรุงเทพฯ
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02-422-2092
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 30, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ Shadow of Truth โดย อนันต์ ปาณินท์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมแบบกึ่งนามธรรมที่งดงาม ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์จากการเดินทาง ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความรู้สึกอันหลากหลายให้กับผู้พบเห็น เมื่อการเดินทางมิได้เป็นไปเพียงเพื่อพบความแตกต่างของบ้านเมืองหรือผู้คน หากแต่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์แห่งการตระหนักรู้ในสัจธรรมของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เส้นสีฝีแปรงอันหมดจดงดงามจึงแผ่พลังแห่งการสร้างสรรค์และความเคลื่อนไหวอันเต็มไปด้วยจินตนาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟสบุ๊ค: ARDEL Gallery of Modern Art

The “Shadow of Truth” exhibition by Anand Panin presents beautiful semi-abstract artwork, creating from the artist’s experience during his journey to places that will impress the audience while at the same time leaving them with various feelings. When traveling does not only focus on discovering the difference between places or people, but also the realization of the truth of humanity, the clear stunning brushstroke then exudes its power to create movement full with imagination. 

For more information, please contact at number: 0-2422-2092 fax: 0-2422-2091
Tuesday-Saturday at 10.30 - 19.00 hrs. Sunday at 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Shadow of Truth" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 2:20am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 2:19am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 21, 2016 at 2:19am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service