การแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” (Sepha Performance on “Khun Phaen Abducting Wanthong”)

Event Details

การแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” (Sepha Performance on “Khun Phaen Abducting Wanthong”)

Time: June 11, 2011 from 2pm to 3:30pm
Location: Jimthompsonhouse
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.jimthompsonhouse.c…
Phone: 02 612 6741
Event Type: performance
Latest Activity: Jun 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

 

สาธิตการขับเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี”
โดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ และ อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.30 น. 
ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(*ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและมีการแปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษ)

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญชมการแสดงสาธิตการขับเสภาประกอบการบรรยาย เรื่อง ขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” โดย อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ (อาจารย์คีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป์) และ อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร (หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล) ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.30 น. ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและมีการแปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษ) 

การแสดงชุดขุนแผนพานางวันทองหนี เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน กระบวนท่ารำที่สำคัญที่สุดในการแสดงชุด “ขุนแผนพานางวันทองหนี” คือกระบวนการท่ารำเพลงเชิดจีน ประกอบด้วยทำนองเพลงมีความไพเราะและท่ารำในแบบฉบับของขุนแผนพานางวันทองหนี ซึ่งเป็นท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมีม้าสีหมอกเป็นพาหนะ ความสวยงามของการแสดงอยู่ที่ลีลาท่ารำของผู้แสดงทั้งสามที่จะต้องมีความสัมพันธ์ในท่าขึ้นม้า ท่าเกี้ยวพาราสี และท่าโคมสามใบ ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีระดับฝีมือที่ใกล้เคียงกัน จึงจะสอดคล้องกับบทบาทการพาหนีของตัวละคร 

** หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งที่ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน 
โทร: 02.612.6741 / แฟกซ์: 02.219.2911 
อีเมล์ education@jimthompsonhouse.com


********************************************** 

Press Release 

Sepha Performance on “Khun Phaen Abducting Wanthong”
Leaded by Noppakhun Sudprasert and Watit Duriangkul
Saturday 11th June 2011 at 14:00-15:30 hrs
At The Jim Thompson Art Center
(*Program will be in Thai with English summary) 

The Jim Thompson Art Center cordially invites you to attend the Sepha Performance of Khun Chang Khun Phaen on “Khun Phaen Abducting Wanthong”, leaded by Noppakhun Sudprasert (Lecturer of Thai Vocal Music, College of Dramatic Arts) and Watit Duriangkul (Head of Art and Culture Conservation, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University). This program will be held on Saturday 11th June 2011 at 14:00-15:30 hrs. at The Jim Thompson Art Center. 
(Program will be in Thai with English summary) 

The performance of Khun Phaen Abduting Wanthong is a performance extracted from a sepha performance of Khun Chang Khun Phaen. The most important dance in this series of performances is the Cherd Chin Dance. Performed to a beautiful melody, the work features unique dance poses. The performance and dance poses presented here have been newly created based on the idea that the horse Simok serves as a vehicle. The beauty of performance is the unusual dance poses of all three performers who must relate their gestures and movements to the riding of a horse. Other poses include a flirting posture and three-lantern posture. For the dance to be effective the dancers must be extremely well trained and have similar performing abilities. 

** Remark: The program is free of charge 
For further information, please contact The Jim Thompson Art Center 

Tel. 02.612.6741 / Fax. 02 219 2911 
Email: artcenter@jimthompsonhouse.com

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” (Sepha Performance on “Khun Phaen Abducting Wanthong”) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service