นิทรรศการ "ตัวฉันในตัวเธอ ตัวเธอในตัวฉัน" (Self x Self)

Event Details

นิทรรศการ "ตัวฉันในตัวเธอ ตัวเธอในตัวฉัน" (Self x Self)

Time: December 11, 2019 to December 26, 2019
Location: หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เปิดนิทรรศการวัน พุธ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.
Opening reception on 11 wed ,2019 ,18.00


แนวความคิด นิทรรศการ
Self x Self (ตัวฉันในตัวเธอ ตัวเธอในตัวฉัน)
เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ต่างดาวโนโลกของเราเอง เราพยายามดำรงตนให้แปลกแตกต่าง โดดเด่นจากสังคมที่เราอยู่ เสมอจนเคยชิน ภาพแห่งตัวตน ที่ถูกปรุงแต่ง ซ่อมสร้าง ถูกแข่งกันนำเสนอให้น่าสนใจผ่านเวที ทั้งโลกจริง และโลกเสมือน

ผมใช้”ภาพ” ตัวตนตนเองเป็นสื่อ เพื่อแสดง “ความเป็นตัวเราในคนอื่น และความเป็นคนอื่นในตัวเรา” เพื่อเป็น การสำรวจตรวจสอบตัวตนของมนุษย์ ว่าสิ่งใดคือ ตัวตนที่แท้จริง ? ตัวตนในโลกจริง หรือ ตัวตนโนโลกเสมือน? หรือที่สุดแล้วมนุษย์เราอาจไม่มีอยู่จริงเป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราวเหมือนหมอกหรือ น้ำค้าง ที่รอเวลาระเหยหาย

ประเภทงานศิลปะ จิตรกรรมสีน้ำมัน ,จิตรกรรมสือผสม จำนวนประมาณ 50 ชิ้น

ศิลปินรับเชิญ / invited artist
ภทรพร แสนสิ่ง/ PATARAPORN SANSING
ปราง เวชชาชีวะ / Prang Vejjajiva
ธนพร ศิริวรรณวัฒนา / Tanaporn Siriwanwattana
BYUTYชมพูภัค พูนพล / Chomphupak Poonpol
ลีโอ ปรเมศวร์ จิตทักษะ / LEO PORRAMET JITTAKSA


Self x Self (Me in You. You in Me.)

Exhibition Concept
We all are the aliens on earth.
We have constantly been trying to be different and special.
Our self-images are fabricated and reinvented to attract followers online and offline. I use my self-portrait as a medium to represent "Ourselves in Being Others and Being Others in Ourselves", and to examine human nature.
What is true self?
Physical self or virtual self?
Or perhaps human being does not exist.
It could be just an ephemeral phenomenon, just like volatile dew

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ตัวฉันในตัวเธอ ตัวเธอในตัวฉัน" (Self x Self) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service