นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True)

Event Details

นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True)

Time: August 1, 2013 to August 25, 2013
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092, 086 890 2762
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"มองทะลุ: เห็นความจริง"

โดย พรสวรรค์ จันทร์สุข


ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)


นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” นำเสนอผลงานสื่อผสมที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัลและการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าของชีวิตและซาบซึ้งในความเปราะบางของร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เรือนร่างหญิงสาวเจริญวัยเป็นสัญลักษณ์ของดวงชีพที่ยังคงตั้งอยู่ ขณะที่ร่างแหโลหะก็เป็นตัวแทนของการปกป้องห่มคลุมทั้งกายใจให้สุขสงบมั่นคง ด้วยการตระหนักรู้ในความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับบริบทแวดล้อมรอบกาย


"See Through: See True"

By Pornsawhan Jansook


From 1 – 25 August, 2013

At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Rd.)


“See Through: See True” art exhibition presents mixed media art specially created by digital printing and metal weaving approaches. The works aim to present the concept on value of life and appreciation for the changing condition of physical appearance. The woman symbolizes life while metal net represents protection to the body and mind. The connection of life and surroundings is also emphasized and reflected through the works of art.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service