นิทรรศการ “Secret Natural”

Event Details

นิทรรศการ “Secret Natural”

Time: January 21, 2014 to March 2, 2014
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Dec 22, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“Secret Natural”

โดย อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 2 มีนาคม 2557

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “Secret Natural” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสรรค์สร้างขึ้นด้วยวัสดุประเภทโลหะสแตนเลสและไทเทเนียม ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความงอกงามของพืชพรรณในธรรมชาติที่มีเส้นสายแห่งชีวิตเชื่อมโยงผูกพันซึ่งกันและกัน ริ้วรอยลายเส้นของสิ่งมีชีวิต เช่น ดอกบัว สื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามอันอ่อนหวานอ่อนช้อยตามลักษณะของรูปทรงในธรรมชาติ ผลงานประติมากรรมอันแฝงไว้ด้วยแนวความคิดและความงามที่ลึกซึ้งนี้ สร้างสรรค์โดย อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์


"Secret Natural"

By Ariya Kitticharoenwiwat

From January 21 - March 2, 2014

At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

“Secret Natural” art exhibition by Ariya Kitticharoenwiwat presents sculptural art created from stainless steel and titanium. The exhibition depicts the natural prosperity and the connection between nature and life which is inseparable. Traces of living creatures such as lotuses portray the delicately beautiful forms that nature produces.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Secret Natural” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service