โครงการประเพณีก่อประติมากรรมทราย "ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย" (Sand Sculpture)

Event Details

โครงการประเพณีก่อประติมากรรมทราย "ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย" (Sand Sculpture)

Time: May 12, 2011 to May 14, 2011
Location: National Park
Street: Ranong
City/Town: Ranong,Thailand
Phone: 087 016 5173
Event Type: culture
Latest Activity: May 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

โครงการ ประเพณีก่อประติมากรรมทราย 
ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายละเอียดกิจกรรมผืนทรายอันดามัน มีดังต่อไปนี้ 
- การประกวดประติมากรรมทราย อุทยานแห่งชาติแหลมสน ในประเภทต่างๆ 
- การประกวดภาพถ่ายอุทยานแหลมสน หัวข้อ “วิถีชีวิตคนอันดามัน”
- การประกวดวาดภาพอุทยานแหลมสน หัวข้อ “อุทยานในฝัน”
- ขี่จักรยานชมธรรมชาติเลียบชายฝั่งอันดามัน เมืองระนอง 
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นั่งทางหมาก วิ่งล้อยาง วิ่งเปรี้ยวชายหาด 
- การแข่งขันตกปลา
- แข่งขันฟุตบอลนุ่งโสร่ง แข่งขันวอล์เล่ย์ชายหาด
- นั่งเรือประมงสัมผัสวิถีชุมชนมุสลิม
- งานสินค้า / อาหารพื้นบ้านจากชุมชนและสินค้า (OTOP) 
- ชมภาพยนตร์หนังสั้น ฉายหนังกลางแปลงบนชายหาด 
- ดนตรี นาฏศิลป์ อาทิเช่น การแสดงและวงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงคอนเสริ์ตของวง แฮมเมอร์ ฯลฯ
…………………………………………………………………………

12 พฤษภาคม 2554
10.00 น. 
- เชิญร่วมงานพิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
10.15 - 16.30 น.
- การฝึกอบรมค่ายศิลปะสำหรับเด็ก
- การแข่งขันกีฬาชายหาด 
13.00-16.30 น.
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การประกวดประติมากรรมทรายประเภทต่างๆ (ทีมละ 5 คน) 
** และเปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจร่วมประสบการณ์ **
…………………………………………………………………………
13 พฤษภาคม 2554 9.30 - 17.30 น. 
- เริ่มการแข่งขันกีฬาตกปลา
- การแข่งขันกีฬาชายหาด 
- ฟุตบอลชายหาด
- การแข่งขันประติมากรรมทราย
- วอลเล่ย์บอลชายหาด
กิจกรรมกลางคืน
- บทกวี และการแสดงพื้นบ้าน 
- ชมภาพยนตร์หนังสั้น ฉายหนังกลางแปลงบนชายหาด 
…………………………………………………………………………
14 พฤษภาคม 2554 
9.00 น.
- สรุปผลการแข่งขันทุกประเภท
17.00 น. เป็นต้นไป 
- ประกาศผลการแข่งขันทุกประเภท
- พิธีปิดงาน ร่วมด้วย การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงคอนเสริ์ตของวงแฮมเมอร์

ทำไมต้องเป็นประติมากรรมทราย ทะเลอันดามัน ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน?
อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีพื้นที่หาดทรายที่ทอดยาว มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรม และศิลปะบนผืนทราย ได้ด้วยเม็ดทรายที่ละเอียด แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นหากจังหวัดใด คิดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจังหวัดนั้นก็เป็นเจ้าของความคิดดังกล่าว แล้วเมืองแห่งสุขภาพก็คงเป็นที่รู้จักกันในอีกเวลาไม่นานนัก ตามแนวความคิดจังหวัดระนองเมืองแห่งสุขภาพ
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิชญ์นันท์ สิงห์สหาย และ อังค์วรา ราชรักษ์ โทร.087-0165173      
รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานและที่พัก http://bit.ly/jWhga8 (หากตัวอักษรขนาดเล็ก กด ctrl พร้อมเครื่องหมายบวก) 
แนะนำที่พักใกล้ๆ http://bit.ly/kssmRc

Comment Wall

Comment

RSVP for โครงการประเพณีก่อประติมากรรมทราย "ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย" (Sand Sculpture) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 11, 2011 at 1:08pm

Sand Sculpture Festival (SSF)
The Ranong Provincial Administrative Organization, Laem Son National Park, and a Community-based Social Network are very pleased to announce the “Sand Sculpture Festival 2011” - - The creative integration of Arts, Culture, Environment, Sustainable Tourism, and Creative Economy!Why "Sand Sculpture Festival 2011" at Laem Son National Park, Andaman beach, Ranong province?
Rich sea-life resources, a very long coastline, and fine-crushed coral - pure white sand, offer a unique weekend with a wide variety of events - - Sand Sculpture competition, “Andaman’s Life” photo contest, “Idealistic National Park” drawing contest, bicycle tour along the Ranong-Andaman coastline, folk games, fishing competition, sightseeing boat tour to explore the daily lifestyle of local Muslim communities, crafts fair, food and other local village products (OTOP), short films, music, performing arts by the community and ‘Hammer Band’ - - Bringing together different ways of life, traditions, communities’ awareness, and networking to altogether learn and grow the opportunity of building creative economy and sustainable tourism which will be outlining and controlling the direction by the local people themselves!!
Let's together enjoy the Sea, Sand, and Sun, Share Smiles, and Support the betterment of tomorrow!!
-----------------------------ProgrammeThursday 12 May, 201110.00 น. - opening ceremony by the Ranong provincial governor10.15 - 16.30 น. 
- Art Camp for Kids
- Beach sports competition 
13.00-16.30 น. 
- Folk games competition
- Sand Sculpture contest (a group/ max 5 person) 
**The contest is open to any interested person**

…………………………………………………………………………
Friday 13 May, 2011
7.30 - 17.30 น. 
- Fishing Competition
- Beach Sports Competition
- Beach Football (with Sarong!!)
- Sand Sculpture Contest
- Beach Volleyball Competition
Night Activity 
- Short Movie at the Beach

…………………………………………………………………………
Saturday 14 May, 2011
9.00 
- Final Competition Results 
17.30 
- Final Competition Announcement
- Music and Performance

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service