นิทรรศการ "สัญกรรม" (SAN YA GAM)

Event Details

นิทรรศการ "สัญกรรม" (SAN YA GAM)

Time: March 31, 2020 to April 5, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 22, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สัญกรรม

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์
สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 31 มีนาคม 2563 (พิธีเปิด เวลา 11.00 น.)
ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 21:00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

———————————————————

San-ya-gam

Art Thesis exhibition
Applied Art and Product Design
Faculty of Architecture and Design
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

31 March 2020 (Opening ceremony 11am)
Till 5 April 2020 (10am - 9pm)

At Bangkok Art and Culture Center (BACC)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สัญกรรม" (SAN YA GAM) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service