นิทรรศการ “พันทาง” (Same Place Different Shoe)

Event Details

นิทรรศการ “พันทาง” (Same Place Different Shoe)

Time: March 7, 2014 to March 30, 2014
Location: Chiang Mai University Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Feb 12, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“พันทาง”

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 30 มีนาคม 2557

พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น.

“Same Place Different Shoe”

Art thesis exhibition 2014 PRINTMAKING PAINTING SCULPTURE

Faculty of Fine Arts ,Chiang Mai University

By Undergraduate students

from Department of Printmaking Painting and Sculpture

Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

7-30 March 2014

Opening Ceremony will be on 7 March 2014 at 6 pm.

Chiang Mai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “พันทาง” (Same Place Different Shoe) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service