นิทรรศการศิลปะ "สามเศียร" (Sam-Sian)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "สามเศียร" (Sam-Sian)

Time: October 4, 2013 to October 12, 2013
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture, drawing
Latest Activity: Oct 1, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ สามเศียร เกิดขึ้นจากนักศึกษาศิลปะสามคน ที่สนใจศึกษาในเรื่องของการ

ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ของมนุษย์ในแง่มุมที่แตกต่างกัน โดยทั้งสามคนสร้างสรรค์ผลงานจาก

ประสบการณ์และความสนใจที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจถือได้ว่าการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการทดลอง

สร้างสรรค์ผลงานที่จะนำ ไปสู่การพัฒนาไปสู่ผลงานสุดท้ายในการแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของ

แต่ละคน ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผลงาน ศิลปะจัดวาง (Installation Photography) งานวาด

เส้นและสีน้ำ (Drawing and Painting) และ งานประติมากรรม (Sculpture) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "สามเศียร" (Sam-Sian) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service