นิทรรศการ "วันวานที่บ้านริมคลอง" (Rustic Scenery of the past)

Event Details

นิทรรศการ "วันวานที่บ้านริมคลอง" (Rustic Scenery of the past)

Time: October 27, 2012 to November 11, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 16, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "วันวานที่บ้านริมคลอง" ( Rustic Scenery of the past )

ศิลปิน ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ (Praiwan Chairat)

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 18.30 น.

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)ประธานในพิธีเปิด

ระยะเวลาที่จัดแสดง 27 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4


แนวความคิด

แรงบันดาลใจ : เดิมทีเป็นคนต่างจังหวัด เติบโตมากับลำคลอง สวน ท้องไร่ท้องนา ความรู้สึกผูกพันได้ก่อขึ้นอย่างไม่รู้ตัวมาตลอดเวลา เมื่อโตขึ้นได้เรียนศิลปะ สามารถถ่ายทอดเป็นผลงานได้จึงคิดถึงความเป็นบ้าน บ้านริมคลอง วิถีชีวิตของคน โครงสร้างของบ้านเรือน แสงที่ทอดลงไปบนฝาบ้าน ดูแล้วรู้สึกคิดถึงอดีตที่ผ่านมา ชีวิตผู้คน ต้นไม้ ดอกไม้ใบหญ้า และส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้ดูมีชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดเป็นผลงานกว่า 50 ภาพ เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะ

เป้าหมาย : จากการได้เห็นคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความไม่เที่ยงของคน เช่น ความสุข ความทุกข์ ความเจ็บป่วย คนเราเมื่อไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็มีความสุขแล้ว เหมือนคำที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และได้มารู้จักกับอาจารย์หมอศิริพร คุณาไทย ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ทำให้ได้เห็นถึงความทุกข์ความเจ็บป่วยของผู้คนอีกมากมายที่รอการรักษาอยู่ จึงตั้งใจมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพให้กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยของโรงพยาบาลเด็ก เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาอยู่ ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่เราทำได้ แต่ก็ตั้งใจทำด้วยความเต็มใจและทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่ทำได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วันวานที่บ้านริมคลอง" (Rustic Scenery of the past) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service