นิทรรศการ "Running Up That Hill"

Event Details

นิทรรศการ "Running Up That Hill"

Time: November 3, 2018 to December 30, 2018
Location: 1PROJECTS
City/Town: Bangkok
Phone: 081 699 5298
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการแสดงเดี่ยว

ของศิลปิน สุทธิเกียรติ พุ่มพวง

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์บันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการจดจำ และเก็บรักษาความเป็นไปในอดีต ทั้งนี้ประวัติศาสตร์เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย แต่ความหมายที่สำคัญที่ใช้โดยทั่วไป คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกจนถึงวินาทีที่พึ่งผ่านมา และเรื่องราวของบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่เรารู้หรือเข้าใจ นั่นคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านพ้นไป ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับการตั้งคำถามโดยกำหนดที่ว่านั้นเป็นไปในลักษณะเชิงปรัชญา อย่างเช่น เหตุใด หรือ ทำไม ดังนั้นการตั้งคำถามต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในทำนองที่ว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ด้วยลักษณะของคำถามดังกล่าวได้ส่งผลต่อแนวทางวิธีความคิดของผู้คนในสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีคุณค่าในการสะท้อนมุมมองของสังคม

นอกจากการบันทึกเรื่องราวผ่านตัวอักษร มนุษย์ในสมัยอดีตยังมีการบันทึกเรื่องราวผ่านภาพ เช่น ภาพพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาที่ปรากฎอยู่ตามผนังถ้ำ ทั้งนี้การบันทึกดังกล่าวได้ส่งผลผ่านกาลเวลา จนมีการถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังเช่น ในยุคปัจจุบันได้มีการคลี่คลายเป็นภาพการบันทึกเรื่องราวทางศาสนาที่งดงามด้วยทักษะชั้นสูง ซึ่งปรากฎบนผนังโบสถ์ในสังคมของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก รวมไปถึงในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอดีต จิตรกรรมไทยโบราณจะใช้ภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิทาน วิถีชีวิต ตำนานในพระพุทธศาสนา โดยช่างเขียนจะใช้วิธีการลำดับภาพจากเหตุการณ์ไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ภาพเขียนถือเป็นเครื่องมือทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบันทึกเรื่องราวเพื่อส่งต่อความทรงจำต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งเนื้อหาภายในภาพย่อมสื่อถึงสภาวะเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมในช่วงขณะนั้น ดังเช่นสังคมไทยในทศวรรษที่ผ่านมา ประสบกับภาวะความขัดแย้งทางสังคมจนนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจเรียกได้ว่า สงครามทางความคิด อันมีต้นกำเนิดมาจากการเมืองการปกครอง ส่งผลให้บรรยากาศทางสังคมเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงต่อกันซึ่งจากมุมมองต่อภาวะเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้นำสิ่งที่รับรู้และสัมผัสมาถ่ายทอดออกเป็นผลงานเพื่อบันทึกเหตุการณ์ร่วมสมัยที่ได้ประสบผ่านจากมุมมองของตนเอง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Running Up That Hill" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 21, 2018 at 6:16pm

1PROJECTS presents a solo exhibition 

“RUNNING UP THAT HILL” 

by Suttikiet Pumpoung


Exhibition dates: 3 November - 30 December, 2018
Opening Reception: Saturday 3 November, 18:00-22:00 h.


Background and significance of the creation 


History began when humans started to record events in writing. Its intention to be a reminder and a means to preserve the past. However, history is a word with layers of meaning. The major one being generally understood is that signifies all past events of humanity or all of humans past since the first appearance of mankind until the last past second. However, the story ovarious incidents in the past that we have come to know and understood were created by historians about things that happened in connection with “asking a question”. The question is philosophical in nature such as what was the cause and why. The character of these questions by default has an impact on the way posteriority thought and is a valuable reflection of social outlook.

Other than making records by writing, human throughout history also make records via pictures such as ceremonies connected to spiritual believes that can be seen on cave walls. These records would ripple effectively through time and accordingly they transformed into narration of religious stories made with finest craftsmanship that appeared on temple walls throughout the western and eastern civilizations. In the Thai communities, since ancient time, paintings were traditionally used to narrate folk stories, way of life and Buddhist legends. Thai painters would paint one scene to the next systematically for the audience to be able to follow the story from the beginning to the end. 

Painting has always been an important historical tool for the chronicle of civilizations. It relay memories of a circumstance experienced by a society to later generations through the pictorial contents. Such as what happened to Thai society in the past decade, it had encountered an internal conflict that led to what could be call a war of intellection. Originated from political and administrative factions it caused a general atmosphere of mistrust and suspicion. Living through this tribulation I portrayed what I observed and felt personally to make a record of a contemporary situation in my own point of view.

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service