โปรแกรมฉายภาพยนตร์ "Romania Model"

Event Details

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ "Romania Model"

Time: September 24, 2011 all day
Location: The Reading Room
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.readingroombkk.org
Phone: 02 635 3674,089 666 7978
Event Type: film, movie
Latest Activity: Sep 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เสวนาและฉายภาพยนตร์โปรแกรม Romania Model
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
ที่ The Reading Room

ตารางกิจกรรม:
11:00น. ฉายภาพยนตร์ "Videograms of a Revolution" (1993) โดย Andrei Ujica & Harun Farocki
13:00น. ฉายภาพยนตร์ "Autobiography of Nicolae Caucescu" (2010) โดย Andrei Ujica
14:30น. เสวนา Romania Model โดย ผศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และเคโกะ เซ 

The Reading Room และ Filmvirus เสนอโปรแกรม Romania Model โดยฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Videograms of a Revolution และ Autobiography of Nicolae Caucescu ตามด้วยการเสวนาเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของการปฏิวัติโรมาเนีย โดย อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และเคโกะ เซ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 

เราขอชวนคุณชม ไม่ว่าคุณจะเป็นนักประวัติศาสตร์ หรือคนทำสารคดี นักดูหนังหรือผู้ฝักใฝ่การเมือง นี่คือการร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ก้าวขากลับอดีตเพื่อทำนายอนาคต ร่วมกันจ้องมองการเก็บกอบสิ่งที่หล่นรายอยู่ในจอทีวีให้ร้อยเรียงเป็นประวัติศาสตร์ฉบับพิเศษ 

สารคดีทั้งสองเรื่องคว้าจับเอาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในโรมาเนียมาสื่อสารได้อย่างทรงพลังโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องสัมภาษณ์ และไม่ต้องมีเสียงเล่าบรรยาายเลย แม้แต่ฉากเดียว! สารคดีคู่ควบ Videograms of a Revolution ฉายภาพวันขับไล่ Nicolae Caucescu โดยอาศัยแค่ภาพข่าวล้วนๆ และ Autobiography of Nicolae Causescu ที่เล่าประวัติของเขาโดยอาศัยเพียง footage จากสารคดี propaganda ล้วนๆ โดยฝีมือของ Harun Farocki และ Andrei Ujica

พร้อมร่วมพูดคุยกับ อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ นักประวัติศาสตร์และนักเคลื่อน ไหวคนสำคัญ และ Kieko Sei นักเขียน ภัณฑารักษ์ และนักเคลื่อนไหวด้านสื่อ ดำเนินรายการโดยวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา และ วิป วิญญรัตน์

เกี่ยวกับวิทยากร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ อักษรคณะศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สุธาชัยเป็นนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานวิจัย ผลงานหนังสือและบทความมากมาย ด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์โปรตุเกส และประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก อาจารย์ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่องอีกฟากหนึ่งของยุโรป: ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออก ค.ศ. 1800-2000 (2553) และเคยเป็นบรรณาธิการวารสารยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคโกะ เซ เป็นนักเขียน ภัณฑารักษ์ และนักเคลื่อนไหวด้านสื่อ เธอมีส่วนร่วมในเหตุการณ์การปฏิวัติโรมาเนีย และได้จัดกิจกรรมและเขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากมาย เธอเป็นผู้จัดงานประชุมนานาชาติ "The Media Are With Us! The Role of the Television in the Romanian Revolution" ที่กรุงบูดาเปส ในปี 1990 และเป็นบรรณาธิการหนังสือ "Von der Buerokratie zur Telekratie ~ Rumanien im Fernsehen" (From Bureaucracy to Telecracy ~ Romania on television) ตีพิมพ์ในปี 1990 เคโกะ เซ จะพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของสื่อโทรทัศน์ต่อการปฏิวัติโรมาเนีย ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้เธอยังจะพูดถึงความสำคัญของภาพยนตร์ของ Andrej Ujica และ Harun Farocki ด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for โปรแกรมฉายภาพยนตร์ "Romania Model" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service