นิทรรศการภาพถ่าย "จังหวะ" (Rhythm)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "จังหวะ" (Rhythm)

Time: August 4, 2012 to October 3, 2012
Location: Soul Space
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/Soul…
Phone: 02 635 2329,087 816 5338
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 25, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"จังหวะ"

สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในชีวิตมักมี"จังหวะ" เข้ามาเป็นตัวแปร ไม่ว่าจะเป็น โอกาส,โชคชะตา หรือการดำรงชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งการหายใจ


นิทรรศการภาพถ่าย Rhythm นี้เป็นการบอกเล่าสื่อสาร "จังหวะ" ของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการถ่ายทอด จังหวะนั้นๆ ผ่านมุมมองของตนในรูปแบบของภาพถ่าย

เชิงศิลปะ, เชิงแนวความคิด ภาพถ่ายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาโดย มีความคิดที่ว่า "มันมีจังหวะของมัน"


by.Onanong Noonpakdee

Suthasini Korpongrang

Sudarat Loaebudsa

Nattapat Thamasal

Bvorn Khajonpanpong

Napat Vattanakuljalas

Anon Chaisansook

Thongchai Sirinantiprak

Rach Chulajata

Tairat Arkawanind

Oraporn Jirachonlamard


August 4 - October 3, 2012

AT. Soul Space 'yoga studio & art gallery'

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "จังหวะ" (Rhythm) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service