นิทรรศการ “รีไรท์” (Rewrite)

Event Details

นิทรรศการ “รีไรท์” (Rewrite)

Time: October 6, 2017 to October 24, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 10, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “รีไรท์” (Rewrite)
โดยศิลปิน
ณัฐพล พาหา [Nattapon Paha]
วีรวิทย์ วีรวณิชกุล [Weerawit Weerawanichkul]
ธเนตร คุ้มญาติ [Taned Comyad]
เอกราช ศักดา [Ekarat Sakda]
รัฏฐ์พล มหาปราบ [Rathapol Mahaprab]
ลักษณะงาน จิตรกรรม, สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “รีไรท์” (Rewrite) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 10, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 10, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 10, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 10, 2017 at 10:43pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service