นิทรรศการ "ภาพจำจากตุรกี" (Reminiscence of Turkey)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพจำจากตุรกี" (Reminiscence of Turkey)

Time: December 19, 2018 to January 20, 2019
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 19, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ภาพจำจากตุรกี

โดย ถาวร โกอุดมวิทย์

19 ธันวาคม 2561 - 20 มกราคม 2562

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการภาพจำจากตุรกีบอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความงดงาม ทั้งทางกายภาพ ทัศนียภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันเก่าแก่ของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิออตโตมันอย่างประเทศตุรกี ภาพของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวตุรกี ถูกถ่ายทอดออกมาในความสงบ ขรึมขลัง และสง่างาม ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบที่งดงาม โดยศิลปินเจ้าของผลงานบรรยากาศเฉพาะตัว ถาวร โกอุดมวิทย์   

Reminiscence of Turkey

By Thavorn Ko-udomvit

December 19, 2018 - January 20, 2019

At ARDEL Gallery of Modern Art  (Boromrachachonnanee Road)

"Reminiscence of Turkey" guides viewers through Turkey, the capital of the ancient Ottoman Empire. Images of beautiful architecture which is the symbol of the Turkish pride are expressed among the mythical, yet magnificent atmosphere. With acrylic on canvas technique, the artist, Thavorn Ko-udomvit, tells the story of the beauty of physical landscape, history, and the flourishing ancient civilization. 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพจำจากตุรกี" (Reminiscence of Turkey) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 19, 2018 at 1:58am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 19, 2018 at 1:58am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service