นิทรรศการ "Reminders"

Event Details

นิทรรศการ "Reminders"

Time: August 31, 2012 to September 12, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Sep 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ Reminders

ศิลปิน Elizabeth Buchta, Daniela Marx, Tuan Phan,และ สุธาดา วาดเขียน

ลักษณะงาน เรขศิลป์ (Graphic Design) และอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ (site-specific installation)

ระยะเวลาที่จัดแสดง 31 สิงหาคม 2555 - 12 กันยายน 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 18.30 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

ท่ามกลางยุคข้อมูลท่วมทะลักในสังคมปัจจุบันนี้ ขอบเขตของข้อมูลสาธารณะและความเห็นส่วนตัวนั้นไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้รับสารที่จะสนใจหรือเพิกเฉยต่อข่าวสารต่างๆ อย่างไรผู้รับสารซึ่งบางทีคือตัวเราเองนั้น ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากสารและการสื่อสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยเฉพาะความคิดเห็นหรือข้อความจากคนใกล้ชิดเช่น ครอบครัว หรือเพื่อน ที่มีผลกระทบทางจิตใจมากที่สุด


ในงานนี้ เรขศิลป์หรือกราฟฟิกดีไซน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อสำหรับ สื่อ"สารที่ถูกเลือก" กับผู้ชมสาธารณะ และเป็นสื่อกลางที่กระตุ้นเตือนความจำให้ผู้ชมนึกคิดถึงสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวผลงานเองนั้น ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นของนักออกแบบ ที่ต้องการสื่อสารและพูดกับเพื่อนและคนใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวด้วยความปรารถนาดี ในพื้นที่สาธารณะ โดยมีแนวคิดว่า อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถเป็น"เพื่อน"กันได้ในบางแง่มุม (อย่างน้อยเช่น ในsocial mediaต่างๆ) และความคิดเห็นบางอย่างจากเพื่อนอาจจะเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์ โดยหวังว่า คุณสมบัติที่จับต้องได้ของงานออกแบบกราฟฟิกในงานนี้ จะทำให้ผู้ที่ได้เห็น ระลึกถึงความคิดที่อาจถูกลืมและเลือนหายไปโดยง่ายในบางครั้งคราว


Among the superfluous information in our contemporary society, the boundaries between public and private messages are obscure. Although we are left to choose which messages to consume and to ignore, we are still mostly affected by the ones from the people we care for, our family and friends.


Graphic design is one of the common vehicles to communicate selected messages to a public audience and one of the means that reminds the viewers of something else.


In this project, the graphic designer convey private messages to remind their friends but presents them in a public space, hoping that the tangibility of media will evoke some positive thoughts that often slip away.


According to social media, it is evident that the public can all be friends at some point.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Reminders" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service