นิทรรศการ "Relatively Extended"

Event Details

นิทรรศการ "Relatively Extended"

Time: April 25, 2013 to May 25, 2013
Location: Number1gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 02 630 2523, 083 445 8333
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ : Relatively Extended

ศิลปิน : คฑาวุธ พลทรัพย์

พิธีเปิด : พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

ระยะเวลา : 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2556

สถานที่ : Number 1 Gallery [ exhibition room3 ] อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ


นัมเบอร์วันแกลเลอรี่มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการจิตรกรรม

Relatively Extended โดย คฑาวุธ พลทรัพย์


ภาพผลงานได้ใช้แสงสีและบรรยากาศของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจและทัศนะคติในการวาดภาพของศิลปินเสมอมา สิ่งที่ได้รับรู้มาตลอดคือ ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สิ่งที่เห็นอยู่คือปัจจุบัน อดีตย้อนกลับไม่ได้ และเราก็ไม่รู้อนาคต แต่ทุกสิ่งนั้นย่อมส่งผลต่อเนื่องกันมา


ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องการนำเสนอในผลงานชุดนี้ก็คือ การวาดภาพที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ได้วางแผนหรือจัดองค์ประกอบภาพรวมไว้ล่วงหน้า เมื่อวาดเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วก็วาดภาพต่อไป โดยไม่กลับไปแก้ไข ภาพที่วาดอยู่นั้นย่อมสัมพัทธ์ กับภาพที่วาดเสร็จไปแล้ว ผลสำเร็จ ณ.ปัจจุบันตรงหน้านี้เท่านั้นที่สำคัญ

คงจะเปรียบได้กับการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ยึดติดเรื่องในอดีตและไม่กังวลถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น


Exhibition :Relatively Extended

Artist :Kathawut pollasup

Opening reception :Thursday April 25, 2013 6pm.

Exhibition Period :April 25 – May 25 , 2013

Exhibition Venue :Number 1 Gallery [ exhibition room3 ] Silom, Bangkok


Number 1 Gallery is pleased to present the art exhibition

“Relatively Extended” by Kathawut pollasup


The themes of Kathawut’s colorful abstraction presents oil on canvas used the subject of atmosphere of the sky at different times, has always been Kathawut’s motivation and impact on his painting attitude.


Kathawut has always recognized the changes that constantly appear. What emerges is the present, the past cannot be reversed and we do not know the future.

However, all is progressive. Therefore what Kathawut would like to portray is a series of painting without pre planning of the overall composition. When finished a piece I continue to the next without looking back. Each painting was painted as a sequel to the previous one. This can be compared to living life in the present and not hold on to the past, not to worry about the unknown future.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Relatively Extended" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service