นิทรรศการ "ภาพสะท้อนเมือง" (Reflections of the City)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพสะท้อนเมือง" (Reflections of the City)

Time: January 26, 2017 to January 29, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 18, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ ภาพสะท้อนเมือง

วัตถุสิ่งของบางอย่างให้ความหมายและมีคุณค่าต่อความรู้สึกของใครบางคน วัตถุยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะ และเป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆเหล่านั้น จากการพิจารณาสภาพชีวิตของคนเร่ร่อน คนไร้บ้านในเมืองหลวง ทำให้เห็นความจริงของชีวิตที่ผสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมไทย โดยอาศัยสุนทรีภาพจากความงามด้านความขัดแย้งที่กลมกลืน สะท้อนผ่านรูปทรงของวัตถุสิ่งของและสมบัติส่วนตัว – จอมพล พัวทวี

สังคมที่มีการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีทุนนิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ถูกสร้างทดแทนพื้นที่ธรรมชาติเดิม ภาพวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแทบจะสูญหายไปเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการแสดงความรู้สึกต่อสังคมเมืองโดยใช้ "เส้น" เป็นทัศนธาตุหลักและนำไปสู่การเกิดขึ้นของโครงสร้างภายในอันเป็นระบบระเบียบเเบบแผน ตลอดจนการซ้ำจนเกิดเป็นจำนวนมากมายและสลับซับซ้อน ซึ่งในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ได้เผยให้เห็นถึงความงามและความจริงที่คนทั่วไปมองไม่เห็น – สุทธิพันธ์ สิทธิชัย

วันที่ : 06 มกราคม - 29 มกราคม 2560
สถานที่: People's Gallery P1-P3, ชั้น 2
โดย จอมพล พัวทวี และ สุทธิพันธ์ สิทธิชัย
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.

Reflections of the City

Some objects are always valuable and meaningful for someone. They can also identify to their owners. As I observed homeless people in the capital city, I realized the relationship of life and Thai society and wanted to express this idea through these private objects. - Jompol Puatawee

As the society is filled with capitalism and modern technology, changes occur abruptly. The nature is replaced by new buildings. Simple life is destroyed to prepare for increasing population. With this in mind, I would like to express my feeling toward the present day’s Thai social by using “line” as the main visual element. These ‘lines’ represent the repeating and complicating structure of rules and customs as well as the beauty and truth hidden behind them. - Suttipan Suttichai

Date : 06 January - 29 January 2017
Location: People's Gallery P1-P3, 2nd floor
By Jompol Puatawee and Suttipan Suttichai
Opening exhibition on Saturday 7 January 2017 at 18.00 hrs.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพสะท้อนเมือง" (Reflections of the City) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service