นิทรรศการ "ภาพสะท้อนของธรรมชาติ" (Reflection of Nature)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพสะท้อนของธรรมชาติ" (Reflection of Nature)

Time: February 1, 2013 to February 14, 2013
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Reflection of Nature – ภาพสะท้อนของธรรมชาติ

วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2013

พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:00 น.

ดำเนินงานและนำเสนอโดย: JeOn Art Booth

ศิลปิน:

ศิลปินรับเชิญ / อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, Gi-ok Jeon, กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย, ปกิต บุญสุทธิ์, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ศรีใจ กันทะวัง, ธัชชัย หงษ์แพง, อุดม ฉิมภักดี


ศิลปินสมาชิก JeOn Art Booth / Ae-Ja Chun, ภัทรสกนธ์ ลิมปนพงศ์เทพ, Kyoung-Ae Koo, พิธาน เตชะนิติ, สายใจ นิ่มนวล, Tae-Soon Jeong, Young-Ai Kimณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


--

Reflection of Nature

At The Art Center ,Chiangma University

February 1-14 ,2013

Opening Reception :February 1,2013 {Friday ,6-8 pm}

At the second floor gallery ,CMU ART CENTER

Organized and presented by JeOn Art Booth


นิทรรศการจากกลุ่ม ‘Reflection of Nature – ภาพสะท้อนของธรรมชาติ’ อันเป็นการรวมตัวกันของศิลปินสมาชิก JeOn Art Booth ชุมชนศิลปะของผู้ชื่นชอบการวาดภาพแนวตะวันออกในกรุงเทพฯ และกลุ่มศิลปินไทยร่วมสมัยในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

นิทรรศการครั้งนี้จึงนับเป็นการรวบรวมผลงานของศิลปิน ผู้ซึ่งพยายามทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสื่อสารกับธรรมชาติ ศิลปินที่เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ต่างพรรณนาถึงความลี้ลับอันงดงามของธรรมชาติผ่านงานศิลปะของตน และสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ทุกคนต่างค้นหาการดำรงอยู่ของตนเองด้วยการสื่อสารกับธรรมชาติตามวิถีแห่งศิลปิน รวมถึงถ่ายทอดความสำคัญของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต


นิทรรศการครั้งนี้ มิใช่การเผชิญหน้ากันระหว่างศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่น หรือระหว่างศิลปินเชียงใหม่และศิลปินเมืองหลวง แต่เป็นเวทีแสดงความแตกต่างระหว่างภูมิภาค และความหลากหลายในการแสดงออกผ่านรูปแบบของผลงานศิลปะ

นับเป็นโอกาสในการสร้างความรับรู้ต่อความงดงามของศิลปะในแบบที่แตกต่างออกไป รวมไปถึงการได้พิจารณาวิถีอันหลากหลายของการสื่อสารระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ และระหว่างธรรมชาติกับศิลปะ นอกจากนี้เ นิทรรศการในครั้งนี้จะทำให้ศิลปินในเชียงใหม่ รวมถึงผู้นิยมงานศิลปะหันมาให้ความสนใจกับภาพจิตรกรรมหมึกและพู่กันแนวตะวันออกกันมากขึ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพสะท้อนของธรรมชาติ" (Reflection of Nature) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service