นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Reflection : รสนิยม • ตัวตน • ความคิด”

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Reflection : รสนิยม • ตัวตน • ความคิด”

Time: March 15, 2011 at 6pm to March 20, 2011 at 7pm
Location: Central World
Street: EDEN PARK, 3th floor
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, web, design, multimedia, graphics, packaging
Latest Activity: Mar 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ภายใต้ชื่อ “Reflection : รสนิยม • ตัวตน • ความคิด”
ของนักศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–20 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 3 โซน Eden สําหรับผลงานที่นํามาแสดงภายในงานมีด้วยกันหลายประเภท
อาทิ Corporate Identity, Editorial Design, Type Design, Animation,
Advertising Design, Short Film, Illustration, Information Graphics,
Multimedia and Motion Graphics, Packaging Design, Photography,
Web Design

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Reflection : รสนิยม • ตัวตน • ความคิด” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (3)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service