นิทรรศการ “ศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์” (Record Before Death)

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์” (Record Before Death)

Time: July 23, 2019 to July 31, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Phone: 061 8562941
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์: ปัจฉิมบทของพิราบชราฝูงสุดท้าย ท้องสนามหลวง

วันที่ : 23 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562

สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

โดย อรอนงค์ กลิ่นศิริ 

พิธีเปิด 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00

นิทรรศการศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์: ปัจฉิมบทของพิราบชราฝูงสุดท้าย ท้องสนามหลวงสะท้อนความใฝ่ฝันและการให้ความหมายแก่คุณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีในช่วงบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุไร้บ้านจากสนามหลวง จำนวน 50 ท่าน ในฐานะพลังทางสังคมหรือพฤฒิพลัง” (Active Aging) เพื่อสร้างความทรงจำที่งดงามให้กับคนชราไร้บ้านในสังคมไทย

โศกนาฏกรรมของผู้สูงอายุไร้บ้านที่หลงลืมเส้นทางกลับบ้านและชื่อจริงของตน ครั้นเมื่อเสียชีวิตศพที่ไม่มีบัตรประชาชนก็ถูกนำไปฝังรวมกันในพื้นที่ศพไร้ญาติ และถูกขนานนามว่าชายไม่ทราบชื่อ / หญิงไม่ทราบชื่อรอวันที่จะมีการฌาปนกิจรวมต่อไป สะท้อนให้เห็นว่า การไม่ได้บันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุไร้บ้าน ทำให้อัตลักษณ์ของบุคคลผู้หนึ่งสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากผู้วายชนม์เหล่านี้ล้วนมีความปรารถนาอยากพบครอบครัวในพันธะกิจสุดท้ายเพื่อสั่งเสียความในใจต่อบุคคลอันเป็นที่รัก ในทางกลับกันหากแม้นมีญาติมิตรกำลังตามหา ก็จะไม่มีวันได้พบร่างผู้วายชนม์ เนื่องจากพวกเขาถูกทำให้อัตลักษณ์สูญหายไปตลอดกาลเสียแล้ว

ดังนั้น การสร้างสรรค์ศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์ฯ เพื่อส่งสารไปยังครอบครัวที่รักและห่วงใย จึงเป็นเสมือนพันธกิจสุดท้ายที่อรอนงค์ขออาสาทำให้เสร็จลุล่วง ด้วยการสำรวจวิถีชีวิตจากการพูดคุยแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์โดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เล่าเรื่อง ส่วนอรอนงค์จะทำหน้าที่รับฟัง บันทึกเรื่องเล่าเป็นลายลักษณ์ และตีความหมายสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) จนนำไปสู่หนังสือศิลปะ (Artist’s Books) ของผู้สูงอายุไร้บ้าน ซึ่งนำองค์ความรู้เรื่องหนังสืออนุสรณ์งานศพ (Thai Cremation Books)  มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อรอนงค์ กลิ่นศิริ

โทร 061 - 8562941

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปะบันทึกก่อนวายชนม์” (Record Before Death) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service