นิทรรศการ "Re-ทิ้ง (Re-Think)"

Event Details

นิทรรศการ "Re-ทิ้ง (Re-Think)"

Time: September 14, 2013 to November 17, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"

วันที่ : 14 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ภัณฑารักษ์ :พศุตม์ กรรณรัตนสูตร และกลุ่มศิลปิน Re-ทิ้ง

เปิดนิทรรศการ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:30 น.

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"


จากสิ่งไร้ค่าในกองวัสดุหากแต่เปี่ยมความหมายทางด้านจิตใจ หรือนับเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ถูกศิลปิน 6 ท่านนำมาชุบชีวิตให้ฟื้นคืนคุณค่าด้วยวิธีที่ต่างกัน ผลงานศิลปะบางชิ้นไม่ได้ถูกชุบชีวิตหากแต่ทำหน้าที่ชุบชีวิต บรรเทา เยียวยาและฟื้นฟูความรู้สึก ความเจ็บปวดหรือบาดแผลบางประการในอดีต

นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์: นำเสื้อผ้าเก่าของคนในครอบครัวที่ถูกหลงลืมมาสร้างประติมากรรมแบบ collage เหมือนการปะ ติด ต่อ ร้อยเรียงความทรงจำของศิลปิน

ณัฏฐพล บุญเผือก: ใช้กระบวนการสร้างงานศิลปะเป็นการบำบัดขยะ ปฏิกูล ที่ตกค้างอยู่ภายในใจ และใช้ผลงานเพื่อบำบัดสิ่งแวดล้อมในฐานะของหนึ่งในผู้ทำลายที่ไม่ต้องการอยู่นิ่งเฉยแล้วมองดูความเสื่อมสลายต่อไป

ปิติวรรธน์ สมไทย: นำกล่องกระดาษใช้แล้วมาสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ในการรับรู้ประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างจากภาพลักษณ์ที่ถูกบิดเบือน ทำให้การรับรู้ถูกชี้นำ เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เป็นมายา และตกอยู่ในวังวนของกระบวนการนี้ไปตลอดกาล

พศุตม์ กรรณรัตนสูตร: สนใจเสน่ห์พื้นที่ว่างเมื่อถูกจำกัด ควบคุม ยอมรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุกครั้งที่มีความว่างขึ้นในบริบทใหม่ จะให้มุมมองและมิติอารมณ์ที่ต่างไป โดยใช้ป้ายไวนิล (Vinyl banners) ที่หมดอายุการใช้งานของข้อความไร้มูลค่า อยู่ในภาวะไร้ความหมาย นำมาสร้างความหมายใหม่และเพิ่มมูลค่า

วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ: นำหนังสือพิมพ์ที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่ทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นไปในชั่วขณะนั้นมาสร้างงานศิลปะ โดยให้ภาษาและภาพในวัสดุช่วยเล่าเรื่องผ่านรูปทรงที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่โดยศิลปิน

ญาณวิทย์ กุญแจทอง: นำผลของการละเลย ไม่ใส่ใจและเมินเฉยต่อการเรียกร้องของธรรมชาติ คือเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 มาสร้างงานศิลปะ ซึ่งในความเสียหายใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น สิ่งที่อดทนต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีกลับเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเช่นกัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์: pasuttk@gmail.com

โทรศัพท์: 0839994498

Facebook: Reทิ้ง-Rethink-นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการทิ้ง-เพิ่มการThink

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Re-ทิ้ง (Re-Think)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service