นิทรรศการ "(re)Public"

Event Details

นิทรรศการ "(re)Public"

Time: May 10, 2019 to May 15, 2019
Location: Airport Link Makkasan
City/Town: Bangkok
Website or Map: https://www.facebook.com/RePu…
Phone: 02 308 5600
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ความหลากหลายเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่ออธิบายความแตกต่างในด้านต่างๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมไปถึงทัศนคติ และการแสดงออก จึงเกิดเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรีตามความรู้สึกนึกคิด ภายใต้เพศสภาพและสภาวะความเป็นผู้หญิง  ทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะภายใต้นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ที่มีชื่อว่า "(re)Public"

(re)Public Art Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2561 ของนิสิตชั้นปีที่4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะจินตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2562

แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น2

พิธีเปิดงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เริ่มลงทะเบียนเวลา 17:00 .

พิธีเปิดงาน 18:00 .

(re)Public Art Thesis Exhibition 2019 of 4th year students from Imaging Art, Faculty of Fine Art, Srinakarinwirot University

10-15 May 2019 at Airport Link Makkasan fl.2

Opening Reception : 10 May 2019

Register time : 17:00

Opening : 18:00

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "(re)Public" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service