นิทรรศการ "Raffles T-shirt Design Contest 2011"

Event Details

นิทรรศการ "Raffles T-shirt Design Contest 2011"

Time: July 10, 2012 to July 22, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Raffles T-shirt Design Contest 2011
วัน : 10-22 กรกฎาคม 2555

สถานที่ : บริเวณชั้น 4 หน้าบันไดเลื่อน

ผู้จัด : Raffles International College
เมื่อเสื้อยืดสามารถบอกเรื่องราว และบอกผ่านความรู้สึกที่ผู้สวมใส่อยากจะสื่อให้คนรอบข้างได้รับรู้ Raffles International College จึงได้เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16-18 ปีบริบูรณ์ ร่วมแสดงออกถึงแนวคิดในการร่วมกันรักษาประเทศไทย และโลกผ่านการดีไซน์ลวดลายบนเสื้อยืดกับโครงการ Raffles T-shirt Design Contest 2011
การประกวดในครั้งนี้ได้ประกาศผลไปแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของนายธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ จาก KIS International School ออกแบบ T-shirt ภายใต้แนวคิด "Economic Heated Inequality Cash" รางวัลที่ 2 เป็นของนางสาว Tzu Wen Chiang จาก Thai Chinese International School ออกแบบ T-shirt ภายใต้แนวคิด "The World Is Insane" รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ นางสาววรรณวิภา ไกรระวี จาก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด "The world can hold no much longer" นายวงศ์ชยุตม์ มโหฬารกิจ จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาการตลาดแฟชั่น ภายใต้แนวคิด “Smoking Is Really the Silent Killer” และนางสาวนภัสถ์ ทองลักษณะวงศ์ จาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "Traffic Matter”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Raffles T-shirt Design Contest 2011" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service