นิทรรศการ “PURSUIT”

Event Details

นิทรรศการ “PURSUIT”

Time: December 13, 2014 to December 27, 2014
Location: Moon Seeker Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://moonseekergallery.com
Phone: 081 344 3110
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Dec 6, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“PURSUIT” คือโครงการนิทรรศการการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับศิลปมหาบัณฑิต โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เพื่อนำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบ ที่ผ่านการศึกษาและประยุกต์ ทั้งความคิด รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวผ่านกระบวนการ และเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความหลากหลายในการแสดงออกในผลงาน เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ของงานศิลปะ ประกอบด้วย วิษณุ เรืองมาสวรรณ (จิตรกรรมไทยร่วมสมัย Thai Contemporary Painting)
อัจจิพร มัชฌิกะ (Textile Art)
ณัฐชา โพธิ์อุดม (Textile Art)
ฐิติพล เกตุเอี่ยม (Acrylic on Woods)
นคร พันธุ์ไม้สี (Acrylic on canvas)
เกศินี รักนุกูล (Mixed Media)

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00-18:00 น. ณ หอศิลป์มูนซีกเกอร์ (ซ.ทองหล่อ 20 หรือ เอกมัย 21)

นิทรรศการ : “PURSUIT”
ศิลปิน : วิษณุ เรืองมาสวรรณ, อัจจิพร มัชฌิกะ, ณัฐชา โพธิ์อุดม, ฐิติพล เกตุเอี่ยม, นคร พันธุ์ไม้สี, เกศินี รักนุกูล
สถานที่ : หอศิลป์มูนซีกเกอร์ (ซ. ทองหล่อ 20 หรือ เอกมัย 21)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 081-344-3110

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “PURSUIT” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service