นิทรรศการ "กราบ / ไหว้ / บูชา"

Event Details

นิทรรศการ "กราบ / ไหว้ / บูชา"

Time: October 4, 2016 to November 6, 2016
Location: หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
Street: ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
City/Town: เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Website or Map: http://www.ardelgallery.com/
Phone: 0-2422-2092
Event Type: art, exhibition, drawing, prints
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 3, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ  “กราบ / ไหว้ / บูชา” นำเสนอผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และภาพพิมพ์เทคนิคผสม โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ ไหว้ และบูชา การแสดงความเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ภาชนะรองรับน้ำ เมล็ดข้าว หรือสิ่งละอันพันละน้อยในธรรมชาติ ซึ่งอาจมีความหมายและคุณค่าทางความรู้สึกมากมาย สำหรับผู้ที่มองเห็นและสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนงดงามแห่งชีวิต เมื่อดวงจิตได้รับรู้ถึงพุทธปรัชญาแห่งความเปลี่ยนแปลง การเกิดดับ และวิถีแห่งความหลากหลายอันเป็นปัจจัยในการดำรงโลก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เฟสบุ๊ค: ARDEL Gallery of Modern Art


The exhibition “Prostration” presents paintings, drawings and prints with mixed techniques by Thavorn Ko-udomvit. The concept is to express the gratitude and respect toward nature and the surrounding such as tree branches, flowers, leaves, rocks, water containers, rice grains or odds and ends found in natural surroundings. These things can mean a lot to those who appreciate the delicacy of life through the Buddhism philosophy about the possible change and impermanence. 

For more information, please contact at number: 0-2422-2092 fax: 0-2422-2091
Tuesday-Saturday at 10.30 - 19.00 hrs. Sunday at 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กราบ / ไหว้ / บูชา" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 26, 2016 at 1:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 26, 2016 at 1:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 26, 2016 at 1:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 26, 2016 at 1:51pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service