นิทรรศการ ปริซึ่ม Prism โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น และ กรกฤช เจียรพินิจนันท์

Event Details

นิทรรศการ ปริซึ่ม Prism โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น และ กรกฤช เจียรพินิจนันท์

Time: March 27, 2010 to April 25, 2010
Event Type: photography, exhibition, preformance
Latest Activity: Apr 26, 2010

Back to Event Details

Guest Lists

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service