นิทรรศการ “ภาพพิมพ์” (Printmaking)

Event Details

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์” (Printmaking)

Time: March 15, 2013 to April 30, 2013
Location: Sombat Permpoon Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.sombatpermpoongall…
Phone: 02 254 6040-6
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 15, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “ภาพพิมพ์”

15 มีนาคม - 30 เมษายน 2556

ณ. ชั้น 2 หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน


สมบัติเพิ่มพูนแกเลอรีมีความยินดีเสนอ คอเลคชั่น ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ต้นแบบ (Original prints )บน เทคนิค พิมพ์แกะไม้ (woodcut), พิมพ์หิน (lithograph) และ พิมพ์โลหะ (Etching), พิมพ์โลหะ (Aquatint)

จากเหล่าศิลปินที่มีความสำคัญในศิลปะการพิมพ์ของเมืองไทย

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ.2541 รองศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช .

ศิลปินแนวหน้าผู้บุกเบิกจิตรกรรมภาพไทยร่วมสมัย ปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปินเจ้าของเอกลักษณ์ภาพพิมพ์ไม้แกะ ขาวดำ ประพันธ์ ศรีสุตา

ศิลปินไทยรางวัลเหรียญเงินจากกรุง โรม อิตาลี วีระ โยธาประเสริฐ

ศิลปินหญิงแถวหน้าแนวเซอร์เรียลิสต์ นัยนา โชติสุข

ผลงานภาพพิมพ์ในโอกาสพิเศษเมื่อ พ.ศ. 2536 ของ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย.


“Printmaking”

15th March – 30 April, 2013

At 2nd Floor Sombat Permpoon Gallery

Sombat Permpoon Gallery is delighted to present an extensive collection of original prints in various Printmaking techniques;

woodcut, Lithograph, Etching and Aquatint form artists who played a crucial role in development of printmaking in Thailand.


Prayat Pongdam, Thailand’s National artist (fine art, Visual art) 1998

Damrong Wong-Uparaj, Thailand’s National artist (fine art, Visual art) 1999

Panya Vijinthanasarn, the forefront of Thai's contemporary art.

Praphan Srisouta, master of Woodblock print.

Vira Jothaprasert, Silver Medal Winner from Rome, Italy.

Naiyana Chotisuk, leading surrealist female artist

Chuan Leekpai, former Prime Minister of Thailand (special occasion for Silpakorn University )

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ภาพพิมพ์” (Printmaking) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service