นิทรรศการศิลปกรรม "Print Resonance"

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม "Print Resonance"

Time: February 5, 2013 to March 15, 2013
Location: Silpakorn University Wang Tha Phra
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรม

Print Resonance

ของ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.

ได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

(รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร)

เป็นประธานในพิธี

(นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556

ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม "Print Resonance" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service