นิทรรศการ "พิมพ์จากป่า" (Print from Forest)

Event Details

นิทรรศการ "พิมพ์จากป่า" (Print from Forest)

Time: June 19, 2012 to July 22, 2012
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 21, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"พิมพ์จากป่า”

โดย ญาณวิทย์ กุญแจทอง


ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2555

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)


นิทรรศการ “พิมพ์จากป่า” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์นามธรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาสีสันจากจากผืนป่าและพันธุ์ไม้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการทำงานศิลปะภาพพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปราศจากสารเคมีอันตรายและไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังแฝงไว้ด้วยแนวคิดของการให้คุณค่าต่อการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของพืชพรรณป่าไม้ในธรรมชาติ โดย ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะจากรั้วหน้าพระลาน ผู้ซึ่งยึดถือแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร: 0-2422-2092, 08-6890-2762

แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

"Print from Forest"

By Yanawit Kunchaethong


19 June – 22 July, 2012

At ARDEL’s Third Place Gallery (Sukhumvit 55, Thonglor Soi 10)

Print from Forest is the latest art exhibition by Yanawit Kunchaethong, a renowned printmaker and art instructor from Silpakorn University. The abstract exhibition inspired by the artist’s idea about making prints that use organic colors made from plants and natural substances. This continuous principal of creation play a major part in the invention of many new colors, which during the process of creation bear eco-friendly prospect because of its non-toxic quality. The artist also wants to raise awareness about the importance of nature and its creation such as plant and flora that need to be valued and conserved.


ARDEL’s Third Place Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.


For further information, kindly contact: 0-2422-2092, 08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091

Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday)

Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พิมพ์จากป่า" (Print from Forest) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service